Biến Dòng AC DC Ngõ Ra Modbus RS485

  – Biến Dòng AC DC Ngõ Ra 4-20mA Qi-50-i

  – Biến Dòng AC DC Ngõ Ra 4-20mA Qi-300-i

  – Biến Dòng AC DC Ngõ Ra RS485/ 0-10V Qi-50-V-485

  – Biến Dòng AC DC Ngõ Ra RS485/ 0-10V Qi-300-V-485

  showroom
  All in one
  Phone-Zalo: 0779 81 81 84